Het Nederlandse en Belgische landschap is altijd in beweging. Oerkrachten wind en water spelen daarin een bepalende rol.

windturbine001-cleaned LR

Kunstenaar, Componist en Muzikant

De verbeelding is de basis voor inspiratie en nieuwe ideeën en kan een belangrijke rol spelen om het landschap te herdefiniëren. Elke kunstenaar en componist gaat vanuit zijn eigen discipline met het element wind, landschap en de windturbine aan de gang.

Energie – Professionals

Wat is de relatie tussen energie en het ontwerp van duurzame landschappen? Wat is de impact van energiewinning op de vorm van het landschap en wat is de relatie tussen de technologie en de natuur? Wij gaan met deze vragen aan de slag, samen met de kunstenaars en componisten.

EnTranCe

Het Centre of Expertise Energy is een internationale faciliteit voor energie-educatie, onderzoek, innovatie en ondernemerschap. In het expertisecentrum ontmoeten wetenschappers, kunstenaars en studenten elkaar : The Turbine Plays zal een onderzoeksgemeenschap voortbrengen die de kunsten en wetenschappen combineert.

The Turbine Plays werkt op het raakvlak van onderzoek, de kunsten, het onderwijs en de publieke betrokkenheid.

\\ Door een veelzijdige en multi-disciplinaire samenwerking.

\\ Door het delen van kennis, het uitwisselen van informatie en interactie te faciliteren.

\\ Door het creëren van originele en bijzondere artistieke interventies.

\\ Door het ontwikkelen van artistieke voorstellingen en presentaties die gericht zijn op een innovatieve en duurzame toekomst, in interactie met de elementen en de krachten van de natuur.

\\ Door sociale maatschappelijke acceptatie te stimuleren en op te bouwen middels visuele kunst en muziek.

\\ En door een bijzondere landschapservaring te delen die aansluit op de totaalbeleving van technologie, energie, transitie, landschap, natuur, cultuur, en de publieke betrokkenheid bij de energietransitie.

De samenwerking tussen verschillende kunstenaars, onderzoekers uit de energiesector en burgers begint vanuit de vraag hoe de kunsten door het aandragen van creatieve invalshoeken en het ‘out-of-the-box’ denkvermogen, een verbindende en grensoverstijgende rol kunnen spelen in de aanpak en kenniscreatie rondom energievraagstukken. En meer specifiek in de context van de uitdagingen die windenergie met zich meebrengt.

Het gebruik van hernieuwbare energie vraagt om ruimte. Met het project The Turbine Plays stellen wij een project voor die de energiestransitie met al zijn vragen invoelbaar en inzichtbaar maakt voor de mens en wat het betekent de wereld te delen en dat die wereld altijd maar weer verandert.

onze research community

Wij stellen je hier alvast een aantal aan je voor

gerard en niels 4kant

Gerard Schepers(R)

Niels Adema(L)

Professorship Wind Energy EnTranCe

frouke wiarda

Frouke Wiarda

Founder of The Turbine Plays

Judith van der Elst

Judith van der Elst

Coordinator knowledge utilisation

Stephan Balleux web

Stephan Balleux

Artistic coordinator and Visual Artist

Register Here

U kunt onze organisatie ondersteunen door middel van een projectbijdrage. Uw steun zal het onderzoek, het produceren van de kunstwerken en voorstellingen mogelijk maken en de cultuur en transitie dichterbij de mensen brengen.

Wij zijn op zoek naar samenwerking met gedreven mensen, organisaties en bedrijven:

– Die gericht zijn op een innovatieve en duurzame toekomst en de duurzame verhouding met landschap en energie.

– Die willen bijdragen aan deze bijzondere landschapservaring en de publieke betrokkenheid bij de energietransitie.

– Die houden van het experiment.

– Die houden van cultuur.

– Die zich realiseren dat samen maken en onderzoeken werkt.

misschien wil je nog meer weten over ons project?

Hieronder vertel ik je graag meer.

Waarom dit project ?

De windturbine staat voor een krachtig symbool, zowel van hoop en schone toekomst als van vervreemding en onzekerheid. Voor iedere vorm van energieopwekking zijn ruimtelijke ingrepen nodig en iedere energiebron heeft zijn ruimtelijke voetafdruk. Landschap is met waarden geladen, van individuele herinneringen tot maatschappelijke symbolen. Een onderwerp waar zowel de verhouding tussen mens en natuur doorklinkt als de verhouding tussen mensen onderling. – van Weelden, Dirk., 2017. ‘Essay: Dirk Sijmons en het nieuwe Landschap’. Dit project begint vanuit een vraag: wat doet die turbine daar ? Wat voor technologie zit erachter ? Hoe zijn we als mensheid gekomen tot deze machtige, bijna zelfdenkende machines ? Hoe verhoud ik mij tot die witte reuzen die oppermachtig in het landschap staan. Wat brengt ons samen ? Veel mensen zijn zich diep bewust dat de economische voorspoed eeuwenlang synoniem is geweest met een overvloedige en goedkope fossiele energie. Kunnen wij onze geprivilegieerde leefomstandigheden handhaven met een ander energiesysteem ? De overgang wordt ervaren als een zeer bedreigende situatie. Technologie en landschap wekken – soms heftige – emoties en soms onbegrip op. Kunst en muziek kunnen helpen een andere invalshoek te bieden dan woorden, waardoor je innovatie voelbaar kunt maken en tot de verbeelding kunt laten spreken. Met het Project The Turbine Plays wil ik muziek en beeldende kunst inzetten om ons landschap in beeld en geluid te brengen. Die verbeelding is de basis voor inspiratie en nieuwe ideeën en kan een belangrijke rol spelen om het landschap te herdefiniëren. De verschillende kunsten kunnen de objectiviteit, communicatie en collectieve relaties zintuigelijk maken en de burger dichter bij elkaar brengen. Muziek en beeldende kunst hebben allebei een andere kwaliteit. Maar beiden geven een nieuw perspectief en een aanvullende kwaliteit aan ons landschap. De verschillende kunstvormen brengen steeds op een andere manier een ander perspectief op de collectieve ervaring.

Voor wie is het bedoeld ?

Het Project The Turbine Plays is bedoeld voor iedereen, voor de bedachtzame en kritische burgers over windenergie, voor de voorstanders voor windenergie, voor particulieren, families, windcoöperaties, Nederlandse en Belgische overheden, de diverse koepels van windenergie producenten… De burger wil ik betrekken bij het herdefiniëren van het landschap dat altijd in beweging is. Het project zet zich in om een positieve bijdrage aan de samenleving te geven en dus wil ik niet alleen de bovengenoemde groepen aanspreken, maar zijn kinderen, jongeren en studenten ook niet te missen; zij ontwikkelen mee aan het landschap van de 21ste eeuw.

Wanneer (en wat) kan ik het zien en horen ?

Start najaar 2022. De veelzijdige samenwerking zal leiden tot: – Een reeks openbare evenementen in de stad en Provincie Groningen, op Entrance, op plekken waar de windturbines al staan en op plekken waar de windturbines nog zullen komen. – Een gevarieerd programma en een publicatie. – Het produceren van kunstwerken voor kunstcentra of andere openbare ruimte. – Het produceren van voorstellingen voor muziekcentra of andere openbare ruimte. – Het houden van een tournee in binnenland en buitenland.

Waar komt de titel ‘The Turbine Plays’ vandaan ?

De titel The Turbine Plays is geïnspireerd op ‘The Knee Plays’, een serie composities van David Byrne gecomponeerd voor de opera Civil Wars van Robert Wilson. Het zou een soort theatermarathon worden, waar alle landen van de wereld aan zouden meewerken. Uiteindelijk hebben zes verschillende componisten uit zes verschillende landen delen van Wilson’s tekst gecomponeerd. ‘The Knee Plays’ is een serie van twaalf korte intermezzo’s die bedoeld zijn om de grotere scènes te verbinden en tijd te geven voor ingestelde veranderingen. De zes delen zouden in première gaan in hun land van herkomst, om daarna te worden samengevoegd in één episch optreden in Los Angeles tijdens de Olympische Zomerspelen 1984, een parallel met de internationalistische idealen van de Olympische beweging. De première van het volledige werk werd geannuleerd toen de financiering niet tot stand kwam en deadlines niet werden gehaald.

KICK-OFF EVENT : 13TH OF DECEMBER 2022

Het project start in het Energy Transition Centre (EnTranCe), de energieproeftuin van de Hanzehogeschool Groningen.

Energy Barn:

Zernikelaan 17
9747 AA Groningen

The Turbine Plays werkt samen met

– het Kenniscentrum Kunst en Samenleving (Academie Minerva en Prins Claus Conservatorium) van de Hanzehogeschool Groningen, in samenwerking met het Centre of Expertise Energie, EnTranCe, van dezelfde Hanzehogeschool, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden Leeuwarden, Smart Sustainable Manufactoring en het Insitute of Netwerk Cultures Media Art Festival Friesland en Oslo Metropolitan University Faculteit Technology, Art and Design. Dit 2-jarige project bestaat uit twee fasen. Voor de eerste fase, de onderzoeks- en verkennende fase, is een KIEM-subsidie toegekend door Regieorgaan SIA.

Keep in touch